THỦ TƯỚNG YÊU CẦU TRIỂN KHAI NGAY CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP CORONA

Chuyên mục: BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID | Lượt xem : 11,327

Ngày đăng: 05/02/2020

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU TRIỂN KHAI NGAY CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP CORONA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?