QUẢNG BÌNH: CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA

Chuyên mục: BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID | Lượt xem : 12,245

Ngày đăng: 04/02/2020

QUẢNG BÌNH: CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA

Còn tại Quảng Bình, Các đơn vị chức năng tỉnh đã chủ động, tăng cường nhân lực, vật lực trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tại các khu vực biên giới, cửa biển

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?