THỦ TƯỚNG BAN HÀNH CHỈ THỊ 06/CT-TTG: TẠM DỪNG CÁC LỄ HỘI CHƯA KHAI MẠC ĐỂ PHÒNG CHỐNG VIRUS CORONA

Chuyên mục: BẢN TIN CẬP NHẬT TÌNH HÌNH COVID | Lượt xem : 20,245

Ngày đăng: 31/01/2020

THỦ TƯỚNG BAN HÀNH CHỈ THỊ 06/CT-TTG: TẠM DỪNG CÁC LỄ HỘI CHƯA KHAI MẠC ĐỂ PHÒNG CHỐNG VIRUS CORONA

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?