SƠN LA GÌN GIỮ BẢO TỔN DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA CHỮ THÁI CỔ

Chuyên mục: 54 DÂN TỘC ANH EM | Lượt xem : 12,463

Ngày đăng: 13/05/2016

SƠN LA GÌN GIỮ BẢO TỔN DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA CHỮ THÁI CỔ

Tiếng nói còn, chữ viết còn thì dân tộc, quốc gia đó sẽ còn mãi trường tồn. Điều này cho thấy, tầm quan trọng của tiếng nói, chữ viết trong việc lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của một quốc gia, một dân tộc. Mới đây, chữ Thái cổ của đồng bào dân tộc Thái tỉnh Sơn La đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là dấu mốc quan trọng để tỉnh Sơn La tiếp tục giữ gìn, phát huy những giá trị của chữ Thái cổ, thông qua các cuốn sách chữ Thái cổ đã được sưu tầm, bảo quản từ nhiều năm nay.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?