SƠN LA BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA PHI VẬT THỂ LỄ HỘI HẾT CHÁ

Chuyên mục: 54 DÂN TỘC ANH EM | Lượt xem : 17,399

Ngày đăng: 31/05/2016

SƠN LA BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA QUỐC GIA PHI VẬT THỂ LỄ HỘI HẾT CHÁ

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?