ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE - NÂNG CHẤT LƯỢNG, GIẢM BẤT CẬP

Bên cạnh việc thiếu ý thức tự giác chấp hành luật, thiếu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông của nhiều lái xe rất kém, các nguyên nhân khách quan do cơ sở hạ tầng giao thông, kỹ thuật, vấn đề kỹ năng điều khiển phương tiện, đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cũng được đặt ra....

PHỎNG VẤN ĐBQH TRẦN HOÀNG NGÂN VỀ MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ TẠI TP.HCM

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, ngoài việc thông qua các dự thảo Luật quan trọng, Quốc hội sẽ cho ý kiến và thông qua 03 dự thảo Nghị quyết, trong đó có một Nghị quyết đang được lãnh đạo và người dân TP.HCM hết sức quan tâm. Đó là việc áp dụng mô hình chính quyền đô thị tại địa phương này....